Home / Pers / Perscommunique / 15/04/2016 : inwijding van het eerste project voor innoverend wonen van de BGHM: « La Maison Biloba Huis »
Home / Pers / Perscommunique / 15/04/2016 : inwijding van het eerste project voor innoverend wonen van de BGHM: « La Maison Biloba Huis »

15/04/2016 : inwijding van het eerste project voor innoverend wonen van de BGHM: « La Maison Biloba Huis »

PERSCOMMUNIQUE
Brussel, 14 april 2016 
Web version

15 april 2016

11.30 u

 

Adres:

Plantenstraat 118-120

1030 Schaarbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info & contact:

Marie-Noëlle Livyns – Communicatieverantwoordelijke BGHM

Tel.02 533 19 92 of 0497/599.780

mnlivyns@bghm.irisnet.be

 

 

 

 

Op vrijdag 15 april 2016 vindt de inwijding plaats van 15 sociale woningen voor ouderen, een dagcentrum en een gemeenschapszaal.  Het innoverende project is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap onder leiding van de BGHM.

 

Biloba

 

Het gebouw, dat 15 gemeenschappelijke sociale woningen voor ouderen, een dagcentrum dat openstaat voor de wijk en een gemeenschapszaal telt, is het resultaat van een origineel partnerschap tussen de BGHM (Gewestelijk Huisvestingsplan), de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk EMMA (terbeschikkingstelling van het gebouw), De Schaarbeekse Haard (beheer en verhuur van de sociale woningen), het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Op architecturaal vlak onderscheiden deze woningen zich door hedendaagse en kleurrijke vormen en door de inrichting van leefruimten die gedeeltelijk privé en gedeeltelijk gemeenschappelijk voor het Maison Biloba Huis en voor de wijk zijn.

Mevrouw Céline FREMAULT, Minister voor Huisvesting en Bijstand aan personen onderstreept: «  Ik ben voor meer dan één reden met het innoverende project Maison Biloba Huis opgetogen. De renovatie van het gebouw maakt de invoeging van een bij de 15 volledig gerenoveerde sociale woningen behorende gemeenschappelijke ruimte mogelijk en dat komt het wonen in gemeenschap ten goede. Bovendien zorgt Biloba ook voor een dagverblijfcentrum waar mensen van 60 jaar en ouder overdag terecht kunnen en waar zij geholpen worden om sociale contacten te onderhouden of te leggen. Biloba zal zijn deuren openzetten voor een publiek dat al te vaak geïsoleerd is en dat hier zal kunnen rekenen op pedagogische activiteiten die op de buitenwereld gericht zijn. Hierdoor zullen ouderen makkelijker thuis kunnen blijven wonen en wordt er een preventief alternatief aangereikt voor het verblijf in een bejaardentehuis».

Mevrouw Brigitte DE PAUW, Voorzitter van de BGHM, ziet het als volgt : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beoogt via de BGHM de productie van 200 innoverende woningen. Die 15 woningen van het « Maison Biloba Huis » zijn dus de eerste 15 in een lange reeks innoverende woningen die de BGHM en haar partners zullen voorbehouden voor wonen in gemeenschap van bejaarden of personen met beperkte mobiliteit of voor generatieoverschrijdende projecten. Met dat soort specifieke woningen verruimen wij het traditionele actieterrein van de sociale huisvesting en openen wij voor de openbare huisvesting een nieuwe dimensie. Op die manier passen wij gaandeweg onze bouwmodellen aan de Brusselse sociologische werkelijkheid aan ».

De heer Yves LEMMENS, Directeur-generaal van de BGHM preciseert: « Met dat soort baanbrekende projecten profileert de BGHM zich als innoverende referentie voor kwaliteitsvolle openbare huisvesting met sociaal overwicht. In samenwerking met het kabinet van de Minister voor Huisvesting past de BGHM momenteel haar reglementering aan om die nieuwe woonvormen aan te moedigen ». 

Naast mevrouw Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting, lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en lid van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt de inwijding van het project ook bijgewoond door de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, lid van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, mevrouw Bianca DEBAETS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lid van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de heer Bernard VERCRUYSSE, Voorzitter van de cvba EMMA, mevrouw Brigitte DEPAUW, Voorzitter van de BGHM, de heer Fabrice CUMPS, Ondervoorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM en de heer Seydi SAG, Voorzitter van De Schaarbeekse Haard.

 

Het complex met innoverende woningen kreeg nu al internationale erkenning door Housing Europe.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links:

Uitnodiging
Technische fiche
Aksent vzw
EVA vzw

 

De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met sociaal overwicht en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

    Voor meer informatie:  www.bghm.irisnet.be

 

Document acties