Middag van de Sociale Huisvesting: Modelleren van het landschap, rollen en acties van de landschapsarchitect

16/05/2019 - 11:45 tot 13:30
Middag van huisvesting

Veel beheerders van sociale woningen beschouwen open ruimtes vandaag vaak als een hindernis. Dit is niet steeds het geval geweest. Doorheen de 20e eeuw vormde de bouw van sociale woningen in Europa het decor voor een groot aantal experimenten en innovaties op gebied van landschappen, die we niet uit het oog mogen verliezen.

Thierry Kandjee, landschapsurbanist, stelt voor om vanuit zijn eigen ervaring de bijdrages van landschapsarchitecten uit Amsterdam, Brussel, Parijs en Barcelona te onderzoeken. Tijdens deze middag zullen er denkpistes worden uitgewisseld om sociale huisvesting te beschouwen als laboratorium.

 

Spreker:

Thierry Kandjee 
Medestichter van het bureau Taktyk
Leerstoel Landschappen Faculteit Architectuur La Cambre Horta, ULB

 

Programma:

11u45 Onthaal en broodjes
12u15 Presentatie
13u00 Vragenronde
13u30 Einde

 

 

 

Contactpersoon: 
Adres: 
Guldenvlieslaan 72
1060 Brussel
Document(en):