Middagen van de sociale huisvesting

Events - Midis du logement

24/05/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting: Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Parkeerplaatsen verhuren, een nieuwe bron van inkomsten voor de OVM’s

Er zijn meer dan 4000 lege parkeerplaatsen in de Brusselse sociale woningcomplexen. Door deze plaatsen te verhuren, kunnen de OVM’s zowel meer parkeerplaatsen in de straat vrijmaken, en bovendien een bijkomende bron van inkomsten aanboren.
Parking.brussels zal verschillende oplossingen komen...

15/03/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting: Een verplichte PLAGE voor meer energiebesparingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant zich in om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, te strijden tegen energiearmoede, het comfort van huurders te verbeteren en tegelijk hun kosten te verminderen.

Daarom verplicht het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) beheerders van grote vastgoedprojecten om een ...

22/02/2018 - 11:45

Middag van de sociale huisvesting : De fusie van de OVM’s

Sinds 1 januari 2018 zijn de fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgerond.
Deze zijn verminderd van 32 in 2013 naar 16 vandaag.

De halvering van het aantal OVM’s kadert binnen de zesde staatshervorming en was een van de voornaamste doelstellingen van het...

14/12/2017 - 11:45

Circulaire werven: verder kijken dan afvalbeheer

Circulair bouwen is heel wat meer dan bouwafval beheren of recuperatiematerialen hergebruiken.

Onder impuls van de GPCE (Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie), worden de bouwheren, ontwerpers en bouwbedrijven aangemoedigd de principes van circulair ontwerpen en bouwen...