Laken : De Modelwijk huldigt vijf nieuwe gebouwen in, waaronder een gebouw voor gegroepeerd wonen

Inwijding

Op vrijdag 20 september 2019 werden 5 nieuwe gebouwen ingehuldigd, het resultaat van het grote bouwproject in de Modelwijk van Laken. Dit evenement heeft plaats gevonden in aanwezigheid van Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel, Brigitte de Pauw, voorzitter van de BGHM, Khalid Zian, schepen voor Huisvesting van de stad Brussel, en Liesbet Temmerman, voorzitster van de Lakense Haard.

De zeer snelle bevolkingstoename in het Brussels Gewest, evenals de geplande herhuisvesting op de site van de Modelwijk omwille van de renovatie, rechtvaardigden de bouw van nieuwe sociale en middelgrote woningen. De Lakense Haard wilde de site ook nieuw leven inblazen door de collectieve ruimtes te vergroten en initiatieven ter bevordering van nieuwe vormen van samenleven te ondersteunen, met name met de oprichting van een kinderdagverblijf, dat in 2017 werd ingehuldigd, en een gebouw voor gegroepeerd wonen.

Vandaag staan er vijf nieuwe gebouwen op de site van de Modelwijk voor een totaal van 159 woningen. Vier van deze gebouwen liggen langs de Romeinsesteenweg en bestaan uit 12 verdiepingen, waarvan 11 voor woningen. Elke verdieping bestaat uit twee appartementen met één slaapkamer en één appartement met 3 slaapkamers, dus vier keer 33 woningen. Twee gebouwen beschikken over 63 middelgrote woningen.

Het vijfde gebouw, van 27 woningen, waaronder 6 aangepast voor PMB, is van het type voor gegroepeerd wonen. De meer centrale ligging ervan, aan het Amethistsquare 10, komt voort uit de wil van de Lakense Haard om deze woonvorm dichter bij de kern van de Modelwijk en zijn activiteiten te brengen. Dit gebouw met 5 woonverdiepingen omvat twee collectieve ruimtes met een kookhoek. De huurders moeten achter het project staan en bereid zijn om zich in te zetten voor deze vorm van gemeenschap. Deze initiatieven worden opgevolgd door de vzw Modelwijk.

Elk nieuw gebouw heeft zonnepanelen voor de verwarmingsruimten, de liften en de gemeenschappelijke ruimtes.

Voor deze vijf nieuwe gebouwen wordt ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd via het programma "Alliantie Wonen" van de BGHM. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 90 miljoen dat reeds geïnvesteerd of gefinancierd is voor de renovatie van de site sinds 2009.

Voor de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, “moet deze wijk, zoals de naam al doet vermoeden, De Modelwijk worden, namelijk een kwaliteitsstandaard voor het woonbeleid dat we op gewestelijk niveau willen voeren: de bouw of het weer bewoonbaar maken van echte wijken, gezellige leefruimtes waar kinderen veilig kunnen spelen, waar bewoners elkaar tegenkomen, gemeenschappelijke diensten kunnen delen en kunnen interageren met elkaar.

De Brusselse regering heeft de sterke wens geuit om de gemeentelijke en gewestelijke actoren dagelijkse ondersteuning te bieden om deze opdracht te volbrengen. Net zoals we dit hebben gedaan door dit project financieel te ondersteunen. »