Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting

Het Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting heeft de volgende opdrachten:

  1. statistische gegevens over wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelen en verwerken
  2. huisvestingstudies opzetten in verband met wonen, op eigen initiatief of op verzoek van de regering of de bevoegde minister
  3. denkoefeningen houden over de toekomst van wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  4. gegevens verzamelen en verwerken om de evolutie van de wetgeving, de verwezenlijkingen van de operatoren en de openbare maatregelen te onderzoeken in verband met wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  5. alle andere taken die de regering aan het Observatiecentrum toevertrouwt

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vraagt de BGHM om de opdrachten van het Observatiecentrum te beheren. Het Observatiecentrum voert dus studies uit die een duidelijker inzicht geven in de evolutie van de huisvestingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zo peilt het Observatiecentrum naar de jaarlijkse evoluties van de huurwoningen- en koopwoningenmarkt om bij te dragen aan de uitwerking van het gewestelijk beleid. Sinds 2004 is het Gewestelijk Observatiecentrum opgenomen in de gewestelijke uitgavenbegroting.

Document(en):