Aantal OVM’s gehalveerd in vier jaar tijd

31/01/2018

Op 1 januari 2018 werden de drie laatste fusies van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) officieel gemaakt. Deze zijn verminderd van 32 naar 16 in vier jaar tijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De halvering van het aantal OVM’s was een van de voornaamste doelstellingen van het Brussels gewest. OVM’s voorzien een woning voor diegenen die aan de toelatingsvoorwaarden voor sociale woningen voldoen, en staan in voor het beheer van deze woningen (aankoop, omzetting, renovatie). Het rationaliseringsproces werd gelanceerd in 2013 door de uitvaardiging van een decreet dat de Brusselse Huisvestingscode wijzigde. Het kadert binnen de Brusselse institutionele akkoorden van oktober 2011 die voortvloeiden uit de zesde staatshervorming (met name de herfinanciering en simplificering van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 
Op vier jaar tijd is het aantal OVM’s in het Brussels gewest dus gehalveerd, van 32 naar 16 !

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM, is opgetogen: "Dit opmerkelijk resultaat werd bereikt dankzij de motivatie, de inzet en het engagement van de OVM’s en de BGHM om de dienstverlening inzake sociale huisvesting te verbeteren ten voordele van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving."

Céline Fremault, de Brusselse Minister voor Huisvesting, is eveneens tevreden dat het rationaliseringsproces van de OVM’s tot een goed einde werd gebracht.

“Van de 32 OVM’s blijven er 16 over. Deze vermindering zal zorgen voor een betere werking en een beter bestuur dankzij een grotere “ad hoc” benadering inzake financieel, sociaal, vermogens-, milieu- en organisatorisch beheer. Sinds het begin van deze legislatuur streef ik een duidelijke transparantie na in al mijn dossiers. Het rationaliseringsproces van de OVM’s is hier een voorbeeld van. Op mijn initiatief heeft de Regering een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd over goed bestuur in de openbare huisvestingssector. Dit zal de komende weken worden besproken in het Parlement,” vervolgt Minister Fremault.  

Verschillende andere actoren, zoals het team experts dat werd aangeduid om de OVM’s te begeleiden tijdens dit proces, werden ingezet om alle nodige juridische ingrepen tot een goed einde te brengen.
  
Eind 2018 is er een eerste evaluatie van dit proces voorzien door de BGHM.
 
Een Middag van de sociale huisvesting wordt op 22 februari georganiseerd over dit thema. Deze zal plaatsvinden van 11u45 tot 13u30 op het kantoor van BGHM.

Contactpersoon: