Accueil / News / Rationalisering van de sector - Uitwisseling tussen ASSAM en GEBRUWO
Accueil / News / Rationalisering van de sector - Uitwisseling tussen ASSAM en GEBRUWO

Rationalisering van de sector - Uitwisseling tussen ASSAM en GEBRUWO

 

Bij notariële akte van 19 juni 2015 hebben de OVM's "ASSAM" en "GEBRUWO" bepaalde woningen uitgewisseld.  

Die uitwisseling is van kracht op 1 september 2015.

signature par les représentants d’ASSAM , J-L.Pirottin, Directeur-gérant (au milieu), Comte A de Liedekerke, Président (à droite) (Photo © Sophie Maquet, notaire)

Ondertekening door de vertegenwoordigers van ASSAM J.-L.Pirottin, Directeur-zaakvoerder (midden), Graaf A de Liedekerke, Voorzitter (rechts) (Foto © Sophie Maquet, notaris)

Ondertekening door de vertegenwoordigers GEBRUWO : M. Guillaume, Algemeen(links)  Directeur, D. WEYTSMAN, Voorzitter(rechts)  (Foto © Sophie Maquet, notaris)

Opdat de akte verleden zou kunnen worden, moesten de EPB-certificaten voor de uitgewisselde woningen voorhanden zijn. Het certificateursteam van de BGHM heeft die omvangrijke taak op zich genomen. Bedankt daarvoor.

De 131 woningen van “GEBRUWO” die worden overdragen aan “ASSAM”, bevinden zich op het grondgebied van de gemeenten Elsene en Molenbeek:

 • 67 woningen in de Joseph Baecklaan 60, 62, 64 en 66 te 1080 Brussel;
 • 20 woningen in de Armand Campenhoutstraat 77 te 1050 Brussel;
 • 44 woningen in de Derbylaan 43 t/m 51 te 1050 Brussel .

Vanaf 1 september 2015 (datum van inwerkingtreding van de uitwisseling) heeft "GEBRUWO" geen woningen meer in Elsene noch Molenbeek, aangezien ze al haar woningen in die gemeenten overdraagt aan "ASSAM".   

De 123 woningen die van  “ASSAM” naar “GEBRUWO” gaan, bevinden zich  op het grondgebied van de stad Brussel:

 • 33 woningen in de Huishoudenstraat 22-50;
 • 9 woningen in de Montserratstraat, 58-62;
 • 15 woningen in de Montserratstraat 64;
 • 3 woningen in de Rodepoort 18-20;
 • 10 woningen in de Voorzorgsstraat 10;
 • 14 woningen in de Voorzorgsstraat 12;
 • 7 woningen in de Voorzorgsstraat 32 t/m 36;
 • 10 woningen in de Voorzorgsstraat 29-31;
 • 3 woningen in de Voorzorgsstraat 35;
 • 14 woningen in de Priestersstraat 10 t/m 22;
 • 5 woningen in de Oppemstraat 26.

Op 1 september 2015 (datum van inwerkingtreding van de uitwisseling) heeft "ASSAM" nog altijd woningen op het grondgebied van de stad Brussel, want ze draagt niet al haar woningen aldaar aan “GEBRUWO” over.

 

Actions sur le document