Home / News / Nieuwe wet op de overheidsopdrachten
Home / News / Nieuwe wet op de overheidsopdrachten

Nieuwe wet op de overheidsopdrachten

Met het oog op de naleving van de Europese richtlijnen inzake de gunning van overheidsopdrachten, trad op 30 juni 2017 een nieuwe wet in werking.

Deze nieuwe reglementering vervangt de vorige ongeveer als volgt:

Wet van 15 juni 2006 Wet van 17 juni 2016

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011

(gunning)

Koninklijk Besluit van 18 april 2017

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013

(uitvoering)

 →

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013

(blijft behouden, maar werd gewijzigd)

 


Invoering van diverse bepalingen betreffende het gebruik van elektronische middelen tijdens het verloop van de procedures;De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • Invoering van bepalingen die tot doel hebben het recht op werk te beschermen en te strijden tegen sociale dumping;
  • Wijziging van bepaalde definities.

In de loop van de maanden september en oktober organiseert de cel Overheidsopdrachten en vastgoedrecht van de BGHM opleidingen om het personeel van de BGHM en van de OVM’s in te lichten over de belangrijkste wijzigingen.

Op 28 september wordt er een Middag van de Huisvesting aan dit onderwerp gewijd waarop iedereen welkom is. Meer info hier.

Document acties