Home / Sociaal huren / Huurder worden
Home / Sociaal huren / Huurder worden

Huurder worden

" Kandidaat-huurder : de persoon of de personen die een aanvraag indienen met het oog op het huren van een woning van de maatschappij " (art.2 8° van het Besluit van 26/09/1996)

Dit deel van de site bestaat uit vier punten die verschillende onderwerpen omvatten die nuttig zijn voor kandidaat-huurders of voor personen die zich bij één of meerdere sociale vastgoedmaatschappijen wensen in te schrijven:

Inschrijving
Informatie over de meervoudige inschrijving, over hoe men zich kan inschrijven en over de schrappingen.
Toelatingsvoorwaarden
De vijf toelatingsvoorwaarden waaraan de personen moeten voldoen die zich voor een sociale woning wensen in te schrijven.
Toewijzing
De toewijzingsprocedure en de voorkeurrechten.

Document acties