Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Archief / 2016 / Middag van de huisvesting 25/02/2016
Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Archief / 2016 / Middag van de huisvesting 25/02/2016

Middag van de huisvesting 25/02/2016

Web version

 

Door

mevrouw Salma Lasri,

Verantwoordelijke van de directie « Ontwikkeling »

van de BGHM  

 

 

 

 

Op donderdag 25 februari  2016 van 11.45 to 13.30 uur

BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel, Conferentiezaal (4e verdieping)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht inschrijven vóór 22 februari 2016

comm@slrb.irisnet.be

(02/533.19.76 of 41)

Innoverende woonvormen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : stand van zaken

 

De afgelopen tien jaar kwam het investeringsbeleid van de sociale huisvesting in een hogere versnelling terecht. Het Gewestelijk Huisvestingsplan in 2005 en Alliantie Wonen in 2013 hebben bijgedragen tot de herdefiniëring van ambitieuze kwantitatieve doelstellingen voor de sociale huisvestingssector.

Maar de doelstellingen zijn ook op kwaliteit gericht aangezien de Brusselse Huisvestingscode het voortaan mogelijk maakt om op een omkaderde manier bescheiden en middenklassewoningen in de sector te verwezenlijken.

In het kader van met de plaatselijke stakeholders bepaalde projecten voorziet het programma van Alliantie Wonen ook in de verwezenlijking van 200 innoverende woningen en dat moet als volgt worden begrepen:

  • gemeenschappelijke woningen;
  • of gemeenschappelijke en autonome woningen voor bejaarden;
  • of gemeenschappelijke en autonome woningen voor PBM’s;
  • of generatieoverschrijdende woningen.

 

De nieuwe beheersovereenkomst BHG-BGHM bevestigt de innoverende rol van de sector.

Verscheidene projecten worden al onderzocht of opgestart en na de workshop van 15 september 2015 verfijnt de BGHM momenteel de principes en actiemodaliteiten in dat verband.

Mevrouw Salma Lasri, verantwoordelijke van de Directie Ontwikkeling bij de BGHM geeft u een stand van zaken en brengt u op de hoogte van de mogelijke ontwikkelingen ter zake zodat u een zo goed mogelijk inzicht krijgt in die belangrijke evolutie.

Deelnemers kunnen zich tussen 11.45 en 12.15 uur van broodjes en drankjes bedienen.

 

Document acties