Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Archief / 2016 / Middag van de huisvesting 23/06/2016
Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting / Archief / 2016 / Middag van de huisvesting 23/06/2016

Middag van de huisvesting 23/06/2016

Web version

 

Door

Pol Zimmer,

Verantwoordelijke van de dienst « Studies en Kwaliteit » bij de BGHM

en

Cécile Coddens,
medewerkster

  

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 23 juni 2016 van 11.45 tot 14.00 uur

BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel, Raadzaal (4e verdieping)

 

 

 

 

Verplicht inschrijven voor 20 juni 2016

comm@bghm.irisnet.be

(02/533.19.76 of 41)

De financiering van openbare en sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de gewestvorming

Sinds de oprichting ervan besteedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ieder jaar een deel van zijn uitgavebegroting aan het huisvestingsbeleid.

De afgelopen jaren kreeg het gewestelijk huisvestingsbeleid meer middelen toegekend. Het is bijgevolg interessant om de hoofdtendensen van de recente evolutie in perspectief te plaatsen.

Welke nieuwe richtingen is het Brussels Gewest ingeslagen wat het financieringsbeleid van de openbare huisvesting betreft?

En stijgt het budget voor de sociale huisvesting nog steeds?  

Wat zijn de grootste posten? En waar doen de sterkste stijgingen zich voor?

Wat leert de recente evolutie ons voor het beleid in de toekomst? Worden de begrotingsmiddelen voor de toekomst veiliggesteld?

Broodjes en drankjes voor alle deelnemers tussen 11.45 en 12.15 uur

De PowerPointpresentatie van de vergadering kan u op volgend adres aanvragen: comm@bghm.irisnet.be

 

 Like us on Facebook | Web site

 

Document acties