Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Vacature : Algemeen Directeur Comensia
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Vacature : Algemeen Directeur Comensia

Vacature : Algemeen Directeur Comensia

 

Comensia cvba, Huurderscoöperatieve, is een huisvestingsmaatschappij van openbaar nut (O.H.O.N.) werkend onder het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en gevormd door de fusie van vier verschillende juridische entiteiten. Comensia beheert een patrimonium van meer dan 3.200 sociale woningen in het Brussels Gewest. De 100 werknemers (bedienden en arbeiders) die aanwezig zijn op de sites of op de maatschappelijke zetel van de maatschappij zijn verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud, de renovatie en uitbreiding van het patrimonium, evenals de sociale begeleiding van de huurders.

In het vooruitzicht van het uittreden van de algemeen directeur is Comensia op zoek naar een nieuwe (m/v): Algemeen Directeur die na een overgangsperiode, de dagelijkse leiding van het bedrijf zal garanderen, dewelke hem/haar in staat zal stellen om haar/zijn missie te vervullen, nl. het beheer van een vastgoedpark teneinde kwaliteitsvolle sociale woningen te leveren.

MISSIE :


U animeert en zit het Directiecomité voor, u zorgt voor een operationele en organisatorische evolutie van de maatschappij en u arbitreert prioriteiten;

U verzekert de communicatie tussen de Raad van Bestuur en het personeel van de maatschappij;

U speelt een centrale rol in de voorbereiding en uitvoering van het strategische plan;

U houdt toezicht op de opmaak van de begrotingen, balansen, resultaatrekeningen, enz.;

U beheert het dagdagelijkse management van de maatschappij;

Uit eigen initiatief en/of die van de Raad van Bestuur, geeft u impuls aan innovatieve projecten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

U zorgt ervoor dat de projecten van de maatschappij op tijd uitgevoerd worden in de overeenstemming met de in voege zijnde wetgeving;

U bent voorzitter van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming van de werknemers;

U vertegenwoordigt Comensia naar buiten toe en zorgt ervoor dat de publieke uiting van de strategische en operationele waarden en oriënteringen weerspiegelt;

PROFIEL & VOORWAARDEN:


U beschikt tenminste over een masterdiploma;

U heeft ervaring in een managementfunctie;

U kwam reeds in aanraking met openbare aanbestedingen en het beheer van overheidssubsidies (pluspunt);

U bent flexibel en resultaatgericht,

Als operationele manager bent u in staat om een teamdynamiek te genereren en resultaten te boeken binnen de gestelde deadlines;

U bent Nederlandstalig en/of Franstalig en u beschikt over kennis van de tweede nationale taal;

U bent gekend voor uw vele vaardigheden, waaronder het aansturen van een team, sociale vaardigheden, communicatie en nauwkeurigheid;

U wenst deel uit te maken van de integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen in Brussel;

ONS AANBOD :
 

Een functie met verantwoordelijkheid in een dynamische vastgoedmaatschappij van openbaar nut met een efficiënt beheer;

Het vooruitzicht van de actieve deelneming aan de toekomstige ontwikkeling van de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Een open werksfeer, dewelke het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheden aanmoedigt;

Een krachtig en gedreven team;

Een aantrekkelijk salarispakket in functie van uw ervaring;


INTERESSE?

Stuur uw cv en motivatiebrief naar jobdir@comensia.be met de vermelding « DG ». Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Document acties