Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Openbare opdracht – project "Rauter" in Anderlecht
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Openbare opdracht – project "Rauter" in Anderlecht

Openbare opdracht – project "Rauter" in Anderlecht

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor werken voor het ontwerp en de uitvoering van 32 woningen, kantoorruimte en een sociaal restaurant – project "Rauter" in Anderlecht

De opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en opvolging van de werken, het geheel kadert in het Gewestelijk Huisvestingsplan.

De opdracht betreft de bouw van:

  • ongeveer 32 sociale woningen;
  • 1100m² kantoren;
  • 190m² werkplaatsen voor de regie;
  • 200m² sociaal restaurant.

Voor de verwezenlijking van het project wordt houten prefabricatie als bouwprincipe gekozen. Het terrein ligt in een dichtbevolkte stedelijke context. Het project wil de binnenkant van het huizenblok verdichten en de rooilijnen aan de straten verlengen.

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie.

 

 

Ligging:
 
Rauterstraat en Bergensesteenweg 585, percelen gekadastreerd 1e afdeling - nr. 577V

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

16/10/2017 om 14u00

 

 

Document acties