Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor diensten voor de bouw van 45 sociale woningen – project “Mariëndaal”
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor diensten voor de bouw van 45 sociale woningen – project “Mariëndaal”

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor diensten voor de bouw van 45 sociale woningen – project “Mariëndaal”

In het kader van de Alliantie Wonen start de BGHM een aankondiging van een opdracht voor de aanstelling van een multidisciplinair team (een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator), belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 45 sociale woningen.

Het woningbouwproject is verdeeld over 2 afzonderlijke percelen op de site van de tuinwijk Mariëndaal in een voorstedelijke context. De terreinen, gesitueerd te 1120 Neder-Over-Heembeek, zijn onbebouwd en in het bezit van de OVM Comensia.
 
Het project voorziet ook in de afbraak van de 33 garageboxen van de woningen Mariënborre, in de herinrichting van de Halve Cirkelstraat en de verbetering van de bestaande sportuitrustingen op de site van de tuinwijk Mariëndaal.
 
Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie.
Ligging:
 
Mariëndaal 710 te 1120 Neder-Over-Heembeek, perceel gekadastreerd 19e afd. – C 2B15
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten :

28/07/2017 om 14u00

 

Document acties