Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project Engelenberg
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project Engelenberg

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project Engelenberg

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor de bouw van 16 gemeenschapswoningen voor bejaarden en een huiswerkschool in Molenbeek – project Engelenberg

 

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team (een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator), belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor 16 gemeenschapswoningen voor bejaarden waarvan minstens 1 voor PBM’s aangepaste woning en een huiswerkschool van 56 m² casco in het kader van De Alliantie Wonen.

De gemeenschapswoningen omvatten individuele appartementen en ook voor alle woningen gemeenschappelijke ruimten.

Het project hoort thuis in het kader van de bouw van innoverende woningen. Het komt er dus in de eerste plaats op aan de toekomstige huurders een creatieve manier van wonen aan te bieden waarmee een gemeenschapsleven voor bejaarden mogelijk wordt.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de binneninrichting en er wordt voor gezorgd dat het daglicht binnenin de woningen en de collectieve uitrustingen komt. Er moet worden nagedacht over de integratie, de typologie, de bouwhoogten en de verbinding van de nieuwbouw met de aanliggende gebouwen en openbare ruimte. Aan het hele project moet een architecturaal karakter worden verleend dat verstandig gebruik maakt van de onmiddellijke omgeving ervan zodat het zich harmonieus in de wijk integreert.

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie

Ligging:

Raafstraat n°2 te 1030 Schaarbeek Engelenbergstraat 21 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

25/08/2017 om 14u00

Document acties