Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM en citydev.brussels publiceren een gezamenlijke opdracht - project « KLEIN EILAND / CITYGATE II »
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM en citydev.brussels publiceren een gezamenlijke opdracht - project « KLEIN EILAND / CITYGATE II »

De BGHM en citydev.brussels publiceren een gezamenlijke opdracht - project « KLEIN EILAND / CITYGATE II »

De BGHM en citydev.brussels publiceren een gezamenlijke opdracht van diensten voor de ontwikkeling van ongeveer 397 woningen, twee Franstalige scholen en 14.600 m² economische activiteiten en parkings in Anderlecht - project « KLEIN EILAND / CITYGATE II »

 

Het project vindt plaats op twee naastliggende sites te Anderlecht, gelegen in de perimeter van het Kanaalplan toekomstig BBP Biestebroeck en in OGSO’s (Ondernemingsgebieden in een Stedelijke Omgeving) in het GBP.

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team (architectenbureaus, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur – tevens adviseur in duurzame ontwikkeling - een veiligheids- en gezondheidscoördinator, geluidsspecialist, landschapsarchitect, mobiliteitsdeskundige en bodemdeskundige), belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor:

  • Ongeveer 277 sociale huurwoningen.
  • Ongeveer 120 geconventioneerde woningen.
  • Twee Franstalige scholen (500 leerlingen voor de hogere graad en 750 leerlingen voor de lagere graad).
  • Ongeveer 14.600 m² bruto casco ruimten voor economische activiteiten (en bijkomende functies) en ruimten met diverse bestemmingen.

Het de bedoeling dat het project op de percelen (die van citydev.brussels en diegene van de BGHM) op een coherente en samenhangende manier wordt ontworpen. Gezien de omvang van de opdracht mag het multidisciplinaire team een groep van verschillende architectenbureaus omvatten die zullen werken met het oog op een samenhangend project op alle percelen en die tegelijkertijd erop zullen letten een architecturale diversiteit voor te stellen.

 

 
Door de ligging en de omvang ervan betreft het een terrein waarvoor er heel wat op het spel staat. Het project ligt aan de poort van de stad en wordt ook één van de eerste verwezenlijkingen van de omvorming van de wijk.

Het project moet het nieuwe gezicht van dat stukje stad worden en is ook vernieuwend wat de programmatische ambitie betreft, namelijk woningen combineren met ruimten voor productieactiviteiten zoals werkplaatsen, kleine industrieën, groothandels... Die bedrijvigheid wordt dus geïntegreerd in een levend geheel en verankerd in een stedelijke context in plaats van afgezonderd te worden tussen onbestemde gebouwen in randstedelijke ambachtszones.

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie

Ligging:

Tussen Klein Eiland en de Grondelsstraat te 1070 Anderlecht

 

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

13/10/2017 om 14u00

 

Document acties