Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Bezoek van het BGHM patrimonium door een Deense delegatie: het vervolg
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / Bezoek van het BGHM patrimonium door een Deense delegatie: het vervolg

Bezoek van het BGHM patrimonium door een Deense delegatie: het vervolg

Tussen 9 en 13 oktober heeft de BGHM voor de tweede keer dit jaar een delegatie ontvangen van de organisatie KAB.

KAB is een Deense vereniging die de huurders van openbare woningen vertegenwoordigt, vergelijkbaar met onze ARHUU’s.

De KAB-vertegenwoordigers werden op 9 oktober ontvangen door Dorien Robben, de adjunct-directeur-generaal van de BGHM, en Salma Lasri, de directrice van het departement Ontwikkeling. Daarna stond er een bezoek aan de wijk Beheer-Dendermonde van Comensia op het programma, maar dit kon helaas niet doorgaan omwille van een staking van het openbaar vervoer.

De volgende dag hadden de bezoekers meer geluk: toen konden ze de Modelwijk ontdekken aan de zijde van de directeur van de Lakense Haard, Patrick Vanschoenbeek. In het sociale restaurant L’Hazewee ontmoetten ze de ARHUU-vertegenwoordigers van de Lakense Haard.

Om de week af te sluiten, ging de KAB-delegatie langs bij de Zuiderhaard, waar ze een gemeenschappelijke moestuin, een sociaal wassalon en het historische complex Rodenbach Marconi bezochten.

Deze studiereis was erg verrijkend voor de bezoekers, de BGHM en de betrokken OVM’s. De uitwisseling van Brusselse en buitenlandse best practices in sociale huisvesting en huurdersparticipatie komt iedereen ten goede.

Document acties