Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Vereenvoudiging van de inschrijving voor een sociale woning : Fidus
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Vereenvoudiging van de inschrijving voor een sociale woning : Fidus

Vereenvoudiging van de inschrijving voor een sociale woning : Fidus

 

 

 

 

Op 7 november 2016 beginnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) aan een testfase van Fidus, een platform dat beveiligde uitwisseling van persoonsgegevens tussen de administraties mogelijk maakt. Hierdoor kan op termijn de administratieve last voor de betrokken diensten en kandidaat-huurders worden verminderd.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest ontwikkelde Fidus voor de Brusselse openbare diensten. Via GGB Online (Gewestelijke GegevensBank) krijgen de OVM’s toegang tot bepaalde persoonsgegevens zoals het rijksregisternummer, de geboortedatum, de naam en voornaam, het geslacht, de gezinssamenstelling, en informatie inzake handicaps van de kandidaat-huurders.

De nodige maatregelen zijn uiteraard getroffen om de veiligheid van het systeem met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens te garanderen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaf haar fiat. De OVM’s en de BGHM stelden een adviseur aan voor de veiligheid van het informatieverkeer en in elke OVM en bij de BGHM werd een strategie voor informatiebescherming uitgewerkt.

Vandaag gaat het nog om een testfase in de OVM’s zodat zij hun werkwijze kunnen aanpassen aan deze nieuwe methode. In de loop van 2017 zullen alle maatregelen worden getroffen om de wetgeving aan te passen. Zo zullen kandidaat-huurders in de toekomst minder documenten moeten voorleggen bij hun OVM wanneer zij een aanvraag indienen voor een sociale woning.

 

Meer info?

 

Document acties