Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM start een oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM start een oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel

De BGHM start een oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel

Project oproep wordt verlengd tot 16 juni om 14u00

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Web version

 

 

 

Reyersppp
Projet Reyers

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info & contact :

Marie-Noëlle Livyns – Verantwoordelijke Communicatie BGHM

Tel: 02/533.19.92 of 0497/599.780

mnlivyns@bghm.irisnet.be

 

 

http://www.slrb.irisnet.be/icones/slrb-logo-2013-couleur-ok.jpg/image_preview

 

De BGHM start een oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel 

 

 

De BGHM schrijft een Europese opdracht uit om private vastgoedontwikkelaars op te roepen voor de verwezenlijking van woningprojecten met inbreng van bouwterreinen om te zorgen voor een totaal van 500 openbare middenklassewoningen die zij zal financieren.

 

Het investeringsbeleid in de Brusselse openbare huisvestingssector werd de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht via het Gewestelijk Huisvestingsplan in 2005 en de Alliantie Wonen in 2013.

 

Het Gewestelijk Huisvestingsplan heeft als ambitie de bouw van 5.000 openbare woningen waarvan 3.500 sociale en 1.500 middenklassewoningen.

 

De Alliantie Wonen is een tweede bouwprogramma dat gericht is op de verwezenlijking van 6.500 nieuwe openbare woningen waarvan de BGHM er 4.000 voor haar rekening neemt (3.000 sociale huurwoningen en 1.000 middenklassehuurwoningen).

 

Om een deel van laatstgenoemd programma te verwezenlijken, richt de BGHM een projectoproep tot private partners voor de bouw van 500 openbare middenklassehuurwoningen. De Brusselse context maakt het immers noodzakelijk om diverse en complementaire oplossingen inzake de bouw van openbare woningen na te streven. Eén van die oplossingen bestaat erin met private partners samen te werken.

 

Naast de ontwikkeling en de productie van die 500 woningen zal de private partner ook de grond inbrengen.

 

De BGHM overweegt eventueel de aanstelling van verscheidene opdrachtnemers om het doel van de geplande 500 woningen te kunnen verwezenlijken.

 

De opdrachten voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) zullen in 3 afzonderlijke fasen verlopen: de schiftingsfase voor de selectie van de providers en de analyse van het terrein, de fase van de offerte voor de geselecteerde inschrijvers en tot slot de onderhandelingsfase.

Voor dit ambitieuze project zal de BGHM zich laten bijstaan door een multidisciplinair team van experts (Marc Cottyn, advocaat/BDO Corporate Finance/ 2Build Consulting).

 

Tegelijkertijd komt er ook een samenwerking tussen verscheidene openbare stakeholders tot stand, aangezien er voor het onderzoek van de stedenbouwkundige voorschriften van de projecten een beroep wordt gedaan op Brussel Stedelijke Ontwikkeling en het Gewestelijk Aankoopcomité ook zijn advies zal verstrekken over de voorgestelde prijs van de terreinen.

 

Mevrouw Céline Fremault, Brussels Minister belast met Huisvesting ziet het als volgt: « De demografische boom, de stijging van de vastgoedprijzen, de verarming en het gebrek aan beschikbare gronden zijn allemaal uitdagingen die de overheid niet helemaal alleen kan aangaan. Het is duidelijk dat wij de expertise en de medewerking van private partners nodig hebben om de productie van openbare woningen te bespoedigen. Om dat doel te verwezenlijken, geloof ik sterk in de Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) als doeltreffend instrument, meer bepaald in de huidige budgettaire context waarin overheidsbedrijven geconsolideerd worden. » De Minister gaat als volgt verder: « Deze opdracht voor de bouw van 500 middenklassehuurwoningen zal ook bakens uitzetten om de architecturale kwaliteit van de projecten te vrijwaren. De privé partner zal instaan voor het ontwerp en de bouw. Het systeem is in die zin oorspronkelijk dat de privé partner zijn terrein in het project inbrengt. Die nieuwe formule zal dus een oplossing aanreiken voor het schrijnende tekort aan beschikbare openbare terreinen. »

 

De heer Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM  legt uit: « Aan de hand van die projectoproep wenst de BGHM haar gevarieerd aanbod aan openbare huurwoningen aanzienlijk uit te breiden. Hiervoor verwachten wij van onze toekomstige partners dat zij getuigen van creativiteit om zodoende woningen te realiseren waarin architecturale kwaliteit, comfort en functionaliteit hand in hand gaan. »

 

Rekening houdend met de kenmerken van het project werd de onderhandelingsprocedure met bekendmaking als de meest geschikte beschouwd.

 

Zodoende werd een Europese aankondiging van een opdracht met de detaillering van de modaliteiten van de PPP-opdrachten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Aanbestedingsbulletin.

 

Document acties