Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Alliantie Wonen : OPROEP AAN ONTWERPERS : Projecten “KWARTELS” en “AARTSHOGEN” in Watermaal-Bosvoorde
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Alliantie Wonen : OPROEP AAN ONTWERPERS : Projecten “KWARTELS” en “AARTSHOGEN” in Watermaal-Bosvoorde

Alliantie Wonen : OPROEP AAN ONTWERPERS : Projecten “KWARTELS” en “AARTSHOGEN” in Watermaal-Bosvoorde

OPROEP AAN ONTWERPERS :
Projecten “KWARTELS” en “AARTSHOGEN” in Watermaal-Bosvoorde

 
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) publiceerde een aankondiging voor twee woonprojecten in het kader van Alliantie Wonen. Ze bevinden zich in een bijzonder waardevol erfgoed- en landschapscontext: de tuinwijken “Le Logis” en “Floréal”.
 
Teams kunnen hun kandidatuur stellen voor één of voor de beide projecten.
De procedure beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team met een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur, een veiligheids- en gezondheidscoördinator en een stedenbouwkundige.
 
Project KWARTELS
Het project omvat de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 70 woningen waarvan 80% sociaal en 20% middenklasse, en een casco polyvalente ruimte.
Het terrein ligt binnen de perimeter van de beschermde tuinwijken “Le Logis” en “Floréal”. 1/3 van het terrein is bestemd voor de woningen, en de overige 2/3 behoudt de huidige landbouwactiviteit.
Dit is een belangrijke uitdaging voor een passend en kwalitatief project, in een bijzondere context.

  • geraamd bedrag van de werken à 9.646.560,00 €
  • de honoraria worden forfaitair vastgelegd op 12 %
  • een vergoeding à 6.000€ excl. BTW wordt toegekend in de tweede fase van de procedure

 
Project AARTSHOGEN
Het project omvat de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 39 middenklasse woningen, een wooncentrum met 10 eenheden voor ouderen, een wooncentrum voor semiautonome jongeren met 16 eenheden, en een casco ruimte voor co-working.
Het project bevindt zich aan de Aartshertogensquare en de Giervalkenlaan in een groen gebied. De perimeter van de beschermde tuinwijken “Le Logis” en “Floréal” overlapt met het terrein.
Het project zet daarom in op het uitdiepen van de synergiën tussen de verschillende programma’s, en de integratie ervan in de context.

  • geraamd bedrag van de werken à 8.553.510€
  • de honoraria worden forfaitair vastgelegd op 12 %
  • een vergoeding à 6.000€ excl. BTW wordt toegekend aan de uitgenodigde inschrijvers in de tweede fase van de procedure

 
De bouwmeester begeleidt deze projecten en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
 
U vindt de aankondiging van een opdracht via
deze link
De uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 02.03.2016 voor 14h00

Document acties