Home / De BGHM / Onze opdrachten / Het 101e% / De projecten / Stap voor Stap

Stap voor Stap

Le Foyer Jettois | Verwezenlijkt 2017

Het project van Nathalie Brevet en Hughes Rochette rond de vier « Florair »-gebouwen is tweeledig: een verhaal over het grondgebied legt de link bloot tussen de bewoners en hun leefruimten vertrekkende vanuit hun gebruiken en de architecturale en landschappelijke kenmerken van de plaats; een lichtproject ter hoogte van de zijdelingse toegangswegen tot elk gebouw en een project ter hoogte van de voetgangerszones zorgen er bovendien voor dat hun werk tastbaar wordt.

Kunstenaars

Nathalie Brevet en Hughes Rochette

Adress

Immeubles Florair n° 1, 2, 3 et 4 et espaces verts, Avenue Guillaume de Greef, Jette / Gebouwen Florair 1, 2, 3 en 4 en groene ruimten, Guillaume de Greeflaan, Jette« Pas à pas » Nathalie Brevet et Hughes Rochette pour le site Florair à Jette

Document acties