Home / De BGHM / Onze opdrachten / Gewestelijk Huisvestingsplan / De projecten / Fiches / Zinnik

Zinnik

6 passiefwoningen te Brussel | Vergund of vergunningsaanvraag ingediend
Het project
Actoren
Kenmerken
Foto's
Zinnikstraat te 1000 Brussel
Grijs beeld
  • Het stadsweefsel herstellen en het huizenblok en de huizenrij met elkaar verbinden ;
  • De bouwlijn in de Zinnikstraat vormen ;
  • Zorgen voor een betere en aangenamere doorgang door het steegje ;
  • Schaalbreuk ;
  • Beschadigde mandelige muren ;
  • Voorschriften inzake oriëntatie – vrij uitzicht en zuidgericht ;
  • Afsluiten van het huizenblok en de binnenkoeren – allemaal doorzonwoningen ;
  • Optimaliseren van het vrije uitzicht, de lichtinval en het aantal uren zon voor elke woning ;
  • Grote individuele terrassen voor de woningen ;
  • Groen scherm – afscherming van het Pottenbakkerscomplex.
Openbare actoren
Bouwheer BGHM
Eigenaar van het terrein De Brusselse Haard
Beheerder van de woningen De Brusselse Haard

 

Privé actoren
Architect B612 Associates
Ingenieur Stabiliteit B.E. Greisch
Ingenieur Technieken B.E. Greisch
Aannemer (nog niet bepaald)
Terrein
Adres Zinnikstraat 32 te 1000 Brussel
Oppervlakte 3.299 m²

 

Project
Type overheidsopdracht Aanneming diensten : Offerteaanvraag
Aanneming werken : Openbare aanbesteding
Aantal en type woningen 6 sociale woningen
Type Aantal
1 kamer 1
2 kamers 2
3 kamers 2
4 kamers 1
Aantal bouwlagen Gelijkvloerse + 4 verdiepingen
Bruto oppervlakte (bovengronds) 646,10 m²
Bebouwde oppervlakte 124,70 m²
Parking Geen parkeerplaatsen voorzien

 

Technische kenmerken
K-waarde 40
Ew-waarde maximum 15 KWu/m²/jaar
Ventilatie Mechanisch (type C)
Daken Extensief groendak
Waterbeheer Opvang van regenwater
Afgewerkt

 

Bouwwerken

 

Voorontwerp

 

Terrein

 

Document acties