Home / De BGHM / Onze opdrachten / Gewestelijk Huisvestingsplan / De projecten / Fiches / Stilte

Stilte

15 passiefwoningen te Ukkel | Vergunningsaanvraag in voorbereiding
Het project
Actoren
Kenmerken
Foto's
Alsembergsesteenweg à 1180 Brussel

Grijs beeld Het terrein bevindt zich in de nabijheid van de hoek van de Stiltestraat en de Alsembergsesteenweg.
Aan weerszijde van het terrein bevinden zich wachtgevels. Deze aanliggende rijhuizen hebben een bouwhoogte van Gelijkvloerse+2 en Gelijkvloerse+1+dak.
Aan de overzijde van de steenweg staan lage appartementsgebouwen en ééngezinswoningen met respectivelijke bouwhoogten van Gelijkvloerse+3 en Gelijkvloerse+1+dak.
Aan het terrein bevindt zich een halte van Lijn 51 van de MIVB.

Publieke actoren
Bouwheer BGHM
Eigenaar van het terrein BGHM
Beheerder van de woningen Ukkelse Maatschappij voor de Huisvesting (UMVH)

 

Privé actoren
Architect (onbepaald)
Ingenieur Stabiliteit (onbepaald)
Ingenieur Technieken (onbepaald)
Landmeter (onbepaald)
Grondsonderingen (onbepaald)
Aannemer (onbepaald)
Terrein
Adres Alsembergsesteen, 1230 tot 1252
1180 Ukkel
Oppervlakte 1.166 m²

 

Projet
Type aannemingen Aanneming van diensten : Offerteaanvraag
Aanneming van werken : Openbare aanbesteding
Aantal en type woningen 15 logements sociaux
Type Aantal
1 kamer (onbepaald)
2 kamers (onbepaald)
3 kamers (onbepaald)
4 kamers (onbepaald)
5 kamers (onbepaald)
Bouwlagen Gelijkvloerse + 3 verdiepingen + 4e achteruitliggende verdieping
Bruto oppervlakte (bovengronds) (non défini)
Bebouwde oppervlakte (onbepaald)
Parking (onbepaald) nombre
Standplaatsen voor fietsen nombre (onbepaald)

 

Technische kenmerken
Ew-waarde Maximum 15 kWh/m²/jaar
Afgewerkt

 

Bouwwerken

 

Voorontwerp

 

Terrein

 

Document acties