Home / De BGHM / Onze opdrachten / Gewestelijk Huisvestingsplan / De projecten / Fiches / Huidevetters

Huidevetters

4 woningen te Brussel | Afgewerkt
Het project
Actoren
Kenmerken
Foto's
Huidevettersstraat
Krakeelstraat
  te 1000 Brussel
 
Grijs beeld
 • Sokkel op de benedenverdieping waarop 2 verschillende volumes rusten en waardoor het licht tot binnenin het huizenblok kan doordringen ;
 • Stedenbouwkundige herwaardering van de hoek, die de overgang vormt tussen twee verschillende soorten bouwwerken :
  • traditionele huizen met een benedenverdieping + 2 of 3 verdiepingen en hellende daken – Huidevettersstraat
  • sociale woongebouwen uit de jaren '70 met een benedenverdieping + 5 of 6 verdiepingen in uitgewassen beton en platte daken – Krakeelstraat ;
 • De sokkel op de benedenverdieping bestaat uit een massief, gesloten deel waarin de technische ruimten en de afvalcontainers worden ondergebracht en een deel uit glas dat voorbehouden is voor het verenigingslokaal. Het is de bedoeling die ruimte een sterke visuele aanwezigheid te geven om het veiligheidsgevoel te vergroten ;
 • Op de 1e verdieping geeft een semi-publieke daktuin toegang tot de verschillende woningen. De tuin nodigt uit tot sociaal contact en kwam er op vraag van de wijkbewoners (en van de overlegcommissie) die op de site ook groene accenten wilden ;
 • Naast de semi-publieke tuin beschikt elk appartement ook over een privé-terras ;
 • Basisstructuur in gewapend beton met weinig dragende scheidingsmuren voor een maximale flexibiliteit inzake grondplan en gevelaanzicht ;
 • Wat het gevelaanzicht betreft, werd gestreefd naar afwisseling en een rustgevende uitstraling aan de hand van een reeks horizontale stroken (massief en glas) die boven elkaar werden geplaatst ;
 • Het massieve deel van de sokkel zal, in samenspraak met de bewoners van de wijk, door de kunstenaar Gaétan Tarantino beschilderd worden met een fresco.
Openbare actoren    
 
Bouwheer   BGHM
Eigenaar van het terrein   De Brusselse Haard
Beheerder van de woningen   De Brusselse Haard

 

   
Privé actoren    
 
Architect   Zampone Architectuur
Ingenieur Stabiliteit   UTIL
Ingenieur Technieken   Engineering & Consultion
Aannemer   (nog niet bepaald)
     
Terrein    
 
Adres   Huidevettersstraat 89 en Krakeelstraat 2 te 1000 Brussel
Oppervlakte   333 m²

 

   
Project    
 
Type overheidsopdracht   Aanneming diensten : Offerteaanvraag
Aanneming werken : Openbare aanbesteding
Aantal en type woningen   4 sociale woningen
Type Aantal
2 kamers 2
3 kamers 1
4 kamers 1
Aantal bouwlagen   Gelijkvloerse + 2 verdiepingen en + 4 verdiepingen
Bruto oppervlakte (bovengronds)   636,80 m²
Bebouwde oppervlakte   ... m²
Parking   Geen parkeerplaatsen voorzien
Fietsenstalling   6 plaatsen

 

   
Technische kenmerken    
 
K-waarde   38, 35 en 44
Ew-waarde   70 KWu/m²/jaar
Ventilatie   Balansventilatie met warmteterugwinning
Daken   Extensief groendak
Waterbeheer   Opvang van regenwater
     
Afgewerkt  
 
 

 

Bouwwerken  
 
 

 

Voorontwerp  
 
 

 

Terrein  
 
 

 

Document acties