Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Sociale acties / Actiemiddelen

Actiemiddelen

 

De human resources die op het terrein ter beschikking worden gesteld (door de OVM’s of door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering via de VZW Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH) of de BGHM) worden begroot op ongeveer 150 personen.

Hierbij moeten nog personen met een statuut van Stadswacht of van GECO (Gesubsidieerde Contractant) worden gerekend. Ook zij zijn betrokken bij de maatschappelijke opdrachten van sommige OVM’s.

De sociaal assistenten (26 personen) die door 17 openbare vastgoedmaatschappijen werden aangeworven, de maatschappelijk werkers (44 personen) die in 28 OVM’s werden gedetacheerd door de Dienst voor de Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders staan samen in voor het individueel maatschappelijk werk. Hierdoor beschikken 30 OVM’s over een interne sociale dienst.

Wat de Projecten voor Sociale Cohesie (gemeenschappelijk maatschappelijk werk) betreft, gaat het om coördinatiejobs en teams van maatschappelijk werkers van de VZW’s (zegge een zestigtal personen) die gesubsidieerd worden.

Tot slot moet er ook nog het personeel van de cel Sociale Acties van de BGHM worden bijgeteld (twee voltijdse betrekkingen) waarbij de personen van de interne diensten moeten worden gerekend, die zich bij de BGHM en de 33 OVM’s bezighouden met het thema van het sociale beleid.

Document acties