Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / PSC-stelsel

PSC-stelsel

In het kader van de Projecten voor Sociale Cohesie waarbij plaatselijke partners (vzw, OVM en gemeente) en de BGHM betrokken zijn, bepaalt een overeenkomst het werkkader van de diverse actoren, alsook de algemene en specifieke opdrachten, de omkadering, het actieterrein en de financieringsmodaliteiten van de initiatieven.

Uittreksel van de Overeenkomst: Artikel 3: Finaliteit.

«De finaliteit van een Project voor Sociale Cohesie bestaat erin zich te bekommeren om de huurders van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; daarom worden dergelijke projecten uitgewerkt binnen een perimeter van sociale woningen, maar heeft men tevens oog voor de wijk en zijn bewoners. Het doelpubliek bestaat in eerste instantie uit de bewoners van de sociale woningen in de in onderhavige overeenkomst vastgelegde perimeter. De finaliteit van het PSC bestaat erin de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren, en in het bijzonder de deelname aan het « wijkleven » te stimuleren. De finaliteit bestaat er tevens in de cohabitatie en de communicatie tussen huurders van verschillende culturen en generaties te stimuleren en de bewoners van de wijk hierbij te betrekken, en dit in het kader van de bevordering van de democratische waarden en van de inspraak van de burger ».

Er moet dus voor participatie met de sociale huurders worden gezorgd en de wijk en de bewoners moeten hierbij worden betrokken.

De naam van elk PSC verwijst naar de site(s) waar het maatschappelijk werk wordt verricht.

Document acties