Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / Lijst van de PSC's (Info en contact) / Hunderenveld

Hunderenveld

1082 Sint-Agata-Berchem

PSC HUNDERENVELD

 

Partners van het PSC

 

VZW

Huurdersvereniging van Molenbeek en Koekelberg

Openbare Vastgoedmaatschappij

COMENSIA

GEMEENTE

St-Agatha-Berchem

Perimeter      

 

Hunderenveldwijk + de oude wijk:

Koning Albertlaan / Hunderenveldlaan / Azuurstraat / Openluchtstraat / Goede Bejegeningstraat / Dendermondestraat / Onderlinge Hulplaan / Stichtingsstraat / Moderne-Wijkstraat / Samenwerkersplein / Ravotterijstraat / Ontwikkelingsstraat / Initiatiefplein / Jean Christophe Ensemble / Strijdersstraat / Beheerstraat / Wijk "Dendermonde"

Bewoners

1400

Datum oprichting PSC

September 2000

 

Acties van het Project voor Sociale Cohesie

 

Algemene doelstellingen:

 • De communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en instellingen verbeteren,
 • De harmonieuze verbinding tussen individueel en collectief werk bevorderen,
 • De autonomie van de bewonersgroepen bevorderen,
 • De verenigingen uit de buurt ertoe aanzetten in de wijk te investeren,
 • De bewoners bepaalde diensten aanbieden,

 

Sociale dienstverlening: onthaalruimte voor eerstelijnshulp, heroriëntering

« Workshops voor kinderen » :

 • Initiaties muziek,
 • koken,
 • breien,
 • theater,
 • verhaaltjes vertellen,
 • Uitstapjes, ...

« Stages voor volwassenen en kinderen » :

 • Potten bakken,
 • Dans,
 • Knutselen, 
 • Breien, ...

« Wijkfeesten »

« Conversatietafels Frans » : om via praktijkoefeningen de omgangstaal aan te leren met als doel « officiële » taallessen te introduceren

« Culturele uitstapjes » :

 • Museum,
 • Bioscoop,
 • Toneel,
 • Circus, ...

« Infovergaderingen »  

 • Huisvesting,
 • Budgetbeheer,
 • Afval,
 • De werking van Justitie.

« Excursies »

 « Sportactiviteiten » :

 • Minivoetbal,
 • Zaalklimmen

« Ontbijtsessies » : ontmoetingsmomenten om de acties van het PSC voor te bereiden

« Huiswerkbegeleiding »

« Tafels getuigschrift basisonderwijs » : collectieve voorbereiding op het eindexamen lager onderwijs

« Solidair reizen - Uitwisseling jongeren » (16-20 jaar) 

 • Ondersteuning van een reisproject voor jongeren

« Schaduwtheater » :

« Wonen in de wijk »,

 • Sensibilisering van de burgers voor stedenbouwkundige uitdagingen in het kader van de projectoproep « Onze bruisende stad » 

 « Oprichting van een bewonerscomité uitgebreid tot de oude wijk » 

Netwerken en ontwikkelen van plaatselijke partnerships 

 • Bewonerscomité van La Cité Moderne,
 • Platform op initiatief van de Schepen van Jeugd, ...

 

Adres PSC

Hunderenveld, 805 1082 Brussel

Telefoon

02/469.42.79

 

Document acties

Cel Sociale Acties

Ghamni Naïma
Verantwoordelijke van de cel
02/533.19.86
nghanmi@slrb.irisnet.be

Tourtier Luciane
Medewerkster
02/533.19.19
ltourtier@slrb.irisnet.be

Cherke Abderrahim 
Medewerker

02/533.19.76
acherke@slrb.brussels

Lijst van de PSC's

Alfabetisch

Per gemeente