Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / Lijst van de PSC's (Info en contact) / Bempt

Bempt

1190 Vorst

PSC BEMPT

 

Partners van het PSC

VZW

Habitat & Rénovation

Openbare Vastgoedmaatschappij      

Zuiderhaard

Gemeente

Nee

Perimeter

 

L. Lumièrestraat, Neerstalsesteenweg, Glasblazerijlaan, Bia Bouquetsquare en Bemptlaan

Inwoners

484

Datum oprichting PSC

April 2001

Acties van het Project voor Sociale Cohesie

 

De woningen

 • « Je repeins mon châssis » : de huurders onderhouden en herschilderen zelf hun ramen, met de hulp van de maatschappelijk werkers en de openbare vastgoedmaatschappij ;
 • Sensibiliseringsworkshops over energiebesparing ; 
 • Informatieavonden over de burgerinitiatieven en beleidslijnen inzake huisvesting ;
 • « Festival à Habiter » : nadenken en van gedachten wisselen over thema's die verband houden met huisvesting en wonen, DHZ-beurs.

 

Contacten huurders / verhuurder:

 • Informatievergaderingen over de renovatieprojecten en over technische aangelegenheden in verband met het onderhoud van de woningen.

 

Burgerzaken :  

 • Methodologische en logistieke ondersteuning van de bewonersraad van de wijk die verschillende projecten uitwerkt;
 • « Table de parole » : Eén keer per jaar wordt er een discussieavond georganiseerd over lokale problemen in aanwezigheid van gemeentelijke en plaatselijke verantwoordelijken (verkozenen, gemeentediensten, politie, OVM, ...) ;   
 • Actie/sensibiliseringsprogramma over de niet opgehaalde vuilniszakken in de wijk ;  
 • Toestand van de trottoirs in de Bemptlaan;
 • - Overleg met de schepen van Openbare Werken.

 

Maatschappelijke integratie :

 • Huiswerkschool 6-12 jaar ;
 • Naschoolse activiteiten op woensdagnamiddag ;
 • Animatieweken tijdens de schoolvakanties : wetenschappelijke, sportieve, culturele activiteiten, ... ;
 • Jeugdraad (8-13 jaar) : deelname aan het wijkleven en de activiteiten van het PSC ;
 • Alfabetiseringscursus beginners, met een vrijwilliger ;
 • Schrijfworkshop, via een partnership ;
 • Wijkbibliotheek.

Sociale contacten :

 • « Carnaval voor geen bal » : wijkcarnaval;
 • « Fête du Bempt » : jaarlijks wijkfeest, via een partnership; 
 • Gezellige bijeenkomsten: etentjes, koffiepauzes, vieruurtjes, ... ;
 • Moestuinbakken; 
 • Onthaal, luisterend oor, doorverwijzing, individuele opvolging.

 

Adres PSC

Madelon Square, 13 1190 Brussel

Telefoon

02/332.54.57

 

Document acties

Cel Sociale Acties

Ghamni Naïma
Verantwoordelijke van de cel
02/533.19.86
nghanmi@slrb.irisnet.be

Tourtier Luciane
Medewerkster
02/533.19.19
ltourtier@slrb.irisnet.be

Cherke Abderrahim 
Medewerker

02/533.19.76
acherke@slrb.brussels

Lijst van de PSC's

Alfabetisch

Per gemeente