Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie
Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie

Projecten voor sociale cohesie

De projecten voor sociale cohesie (PSC) is een systeem dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt gesubsidieerd en waarvan het gemeenschappelijk maatschappelijk werk wordt ontwikkeld in 14 sociale huisvestingsmaatschappijen.

Onder sociale cohesie verstaan wij «  een geheel van sociale procedés die gericht zijn op de verbetering van het welzijn van alle individu’s of gemeenschappen, ongeacht hun oorsprong, leeftijd, geslacht, maatschappelijk statuut of gezondheidstoestand om zodoende iedereen in staat te stellen actief deel te nemen aan het leven in hun wijk en zich er erkend te weten. Sociale cohesie maakt in ieder geval geen deel uit van een veiligheidsbeleid. » (Definitie van de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in samenwerking met de maatschappelijk werkers van de PSC-teams werd geformuleerd).

Kaart PSC

 

Document acties