Home / De BGHM / Onze opdrachten / Renovatie van het sociale vastgoedbestand / Uitwerking van het Technisch kadaster
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Renovatie van het sociale vastgoedbestand / Uitwerking van het Technisch kadaster

Uitwerking van het Technisch kadaster

Het Technisch kadaster vloeit voort uit een samenwerkingsverband tussen het Gewest, de BGHM en de OVM’s. Het kadaster is een inventaris van het hele vastgoedpatrimonium van de OVM’s die zij in real time up to date houden.

Voor alle gebouwen en woningen wordt een aantal inlichtingen bijgehouden over de kenmerken en de diverse technische bestanddelen ervan.

Aan de hand van die stand van zaken kan de staat van het patrimonium in kaart gebracht worden, kunnen geconsolideerde statistische gegevens verstrekt worden en kan vooral gezorgd worden voor een globale of gedetailleerde visie op de staat van het OVM-woningenbestand en op de behoeften betreffende renovatie en aanpassing aan de normen.

Het programma omvat ook een module voor de planning van de bouwwerken. Hiermee kunnen de OVM’s hun investeringen programmeren en ze tot aan de oplevering van de werken volgen. Tot slot zorgt een energieboekhoudingsmodule ervoor dat zij het verbruik van hun gebouwen kunnen opvolgen.

Document acties